Pos vereistes:

  • Sertifikaat in Maatskaplike Hulp Werk, (uigereik deur ‘n HWSETA akkrediteerde opleiding’s inrigting)  
  • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP)
  • ‘n Geldige bestruurderslisensie is ‘n vereiste.
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg sal voordelig wees.

  Voorsien asseblief ‘n volledige CV met bewys van registrasie aan: asmith@badisa.org.za

Sluitingsdatum: 24 Mei 2019

Leave a Reply