Daar is talle kerke wat Badisa se werk ondersteun, en in die volgende paar maande wil ons graag erkenning gee aan die verskeie gemeentes wat ons programme ondersteun.

Hierdie maand is ons fokus op die gemeentes wat Badisa Trio se werk in die noordelike voorstede van Kaapstad ondersteun.

Baie dankie aan die volgende gemeentes, wat elkeen die Trio kantore op hul unieke manier bystaan:

Sjean Smit van Badisa Trio skryf: “Ons is dankbaar vir elke gemeente wat ons so wonderlik ondersteun. Sonder hierdie donasies, sal Badisa Trio nie in staat wees om optimaal te funksioneer nie. Die gemeentes vat ons hande om ’n gesonder gemeenskap te kweek.”

Sjean Smit het een keer per kwartaal ‘n skakelkomitee vergadering waar al die verteenwoordigers van die gemeentes vergader saam met die personeel van Badisa Trio. By hierdie vergadering word daar terugvoer gegee oor Badisa Trio se dienste en behoeftes. Daar is ook ‘n epos netwerk geskep vir gereelde kommunikasie met die gemeentes.

Hierdie gemeentes bied finansiële ondersteuning vir die program se kinderfonds, wat die program in staat stel om kinders vir assessering en terapie te stuur. Die gemeentes gee ook op ‘n gereelde basis nie-bederfbare voedsel, waarmee hulle behoeftige families in die gemeenskap ondersteun. Die gemeentes skenk ook gereeld tweedehandse klere en goedere wat uitgedeel word aan behoeftige families, of verkoop word om fondse te genereer vir die program.

Badisa Trio wil vir elke gemeente, hul afgevaardigdes, leraars en gemeentelede bedank vir die deurlopende ondersteuning.

Badisa is met trots die maatskaplike diensorganisasie wat ontstaan het uit die NG Kerk (Wes-Kaap) en die VG Kerk (Kaapland). Hierdie organisasie kan slegs volhoubaar bestuur word en meer mense bereik as ons hande vat met ons gemeentes.

Gemeentes kan die uitdaging aanvaar om van eenrigting-barmhartigheid na meer ontwikkelingsgerigte fokus te beweeg.

  1. Help Badisa om kundige beheerraadslede te kry om die organisasie volhoubaar te bestuur.
  2. Help dat elke weerlose kind veiligheid, liefde, versorging en opvoeding ontvang.
  3. Help dat elke kind in Suid Afrika toegang het tot net die beste voorskoolse ontwikkelingsgeleenthede.
  4. Wees deel van die lewering van gemeenskapsgebaseerde dienste aan ouer persone.
  5. Sien toe dat persone met gestremdhede se regte beskerm word.
  6. Help dat persone met middelafhanklikheid verwys word vir behandeling en bied ondersteuning aan familie.

Leave a Reply