Posvereistes:

  • Diploma of graad in Maatskaplike Werk,
  • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies
  • Geldige bestruurderslisensie
  • Bewys van klaring teen kinderbeskermingsregister (Afdeling B)
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg,
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot Statutêre Prosedures en Wetgewing
  • Kennis van vaardighede in al drie die metodes van Maatskaplike Werk
  • Goeie kommunikasie-, netwerk- en administratiewe vaardighede asook skakeling met gemeenskapsrolspelers op alle vlakke
  • Vermoë om binne spanverband, asook onafhanklik te funksioneer
  • Vorige ondervinding by ‘n kinderbeskermingsorganisasie sal voordelig wees

Voorsien asseblief ‘n volledige CV en bewys van registrasie teen: 24 Mei 2019 aan asmith@badisa.org.za

Indien U geen terugvoering teen 24 Junie 2019 ontvang het nie, was U aansoek onsuksesvol.

Leave a Reply