Photo credit: Pexels.com

Diaconia en Badisa is in die proses om ‘n gedeelde visie en strategiese plan vir dienslewering aan voorskoolse kinders te ontwikkel. ‘n Beginselbesluit is reeds in 2018 geneem om ‘n gesamentlike VKO eenheid met die volgende diensleweringsdoelwit te vestig:

Om gesonde gesinne en gemeenskappe binne die diensleweringsgrense van die NG Kerk Sinode (Wes-Kaap) en die VG Kerk Sinode (Kaapland) te bevorder deur dienslewering aan voorskoolse kinders, met die doel om by te dra tot hul optimale, holistiese ontwikkeling en beskerming. Die droom is om ‘n geïntegreerde voorskoolse ontwikkelingsplan in elke gemeente te implementeer.

Die huidige VKO programme wat deur Badisa en Diaconia aangebied word, is noodsaaklik vir die holistiese ontwikkeling van kinders en die ondersteuning aan hul ouers. Die nuwe gesamentlike strategie het ten doel om Badisa se ontwikkelingswerk te bevorder en om die kerke se missionale visie te beliggaam.  

Me Erika Hougaard

Ons verwelkom dan ook vir Me Erika Hougaard, wat aangestel is as die nuwe VKO Bestuurder vir die eenheid om hierdie droom ‘n werklikheid te maak.  

Leave a Reply