‘n Gelukkige 2019

Christine Quickfall – HUB van Badisa

‘n Baie geseënde 2019 aan almal in die Badisa familie! Ek hoop dat julle almal die jaar in ‘n gees van positiwiteit en opgewondenheid begin het.

Danie Langner skryf in ’n artikel “Wat maak mens gelukkig?” op die nuuswebwerf, Maroela Media, dat aan die wortel van ‘n gelukkige lewe ‘n dankbare lewenshouding is. Volgens hom is diensbaarheid niks anders is as ‘n dankbare antwoord op die goeie wat ons uit die hand van die Here ontvang nie.

Hy verwys na die werk van Aristoteles waarin daar staan dat geluk nie afhanklik is van eksterne locus, soos staat, regte, geld of plesier nie, maar dat die geheim van ‘n gelukkige lewe opgesluit is in optimale selfverwesenliking en dus met die beoefening van deugdes bereik kan word.

Die sewe tradisionele deugdes is saamgestel is uit die vier klassieke deugdes nl versigtigheid, regverdigheid, selfbeheersing en dapperheid saam met die drie teologiese deugdes nl geloof, hoop en liefde (barmhartigheid). Badisa as die geloofsgebasseerde maatskaplike diensorganisasie van die NG Kerk (Wes-Kaap) en die VG Kerk (Kaapland) se bestaan en waardes is gesetel in barmhartigheid, diensbaarheid, regverdigheid, uitnemendheid en rentmeesterskap. As organisasie wat dienste lewer aan mense in nood, bied ons aan ons personeel, beheerrade, vrywilligers, gemeentelede en die algemene publiek die geleentheid om diensbaar te wees en daarom gelukkig te wees.

Die omgewing waarbinne ons diensbaar is, is uitdagend. Maar wat ookal die omstandighede, bly ons prioriteite om ‘n volhoubare en kwaliteit diens aan ons kliensisteem te lewer – primêr binne elke program, maar ook binne die Badisa groep in geheel.

Mag elkeen in 2019 werklike geluk ervaar!

Ps raakgelees: “Shedding tears over missed opportunities of the year gone by might cloud your vision and may cause you to miss out on opportunities of the present”

Christine Quickfall

HUB van Badisa

Leave a Reply