Deur Rouxanne Opperman

“ ’n Kind het die reg om te speel. Dit is noodsaaklik vir optimale ontwikkeling in ’n kind se vroeë en later jare. Speel is die kernbestanddeel om menslike kapitaal te ontlok om sodoende nasionale ontwikkelings-doelwitte te bereik. Speel is ’n reg, wat erken word deur die “United Nations’ Convention of the Rights of the Child (UNCRC)” en die “African Charter on the Rights and Welfare of the child (ACRWC)”. Omdat “speel” soveel voordele vir toekomstige generasies inhou, word die Suid-Afrikaanse regering verplig om die nodige wetgewing te gehoorsaam om “speel” te erken, te respekteer en te bevorder.”

Uittreksel uit: The Child’s Right to Play: A policy Brief for South Africa, p.4

Die belangrikheid van speel

Teen die tyd dat ‘n kleuter sy vyfde verjaarsdag vier, het 90% van sy brein reeds ontwikkel. Die eerste vyf jaar is dus ‘n kritiese tyd waartydens alles wat ‘n kleuter beleef, ervaar, leer, sien, hoor en voel ‘n impak het op die manier waarop sy brein ontwikkel.  Anders as volwassenes, “leer” kleuters gedurende hierdie periode nie deur formele onderrig nie, maar deur middel van speel. 

Kleuters speel sodat hulle kan leer, kan groei en kan ontwikkel! Speel is ook die manier waarop kleuters deelneem aan die alledaagse lewe. Gedurende spel ontdek kleuters die wêreld rondom hulle op ’n veilige manier. Spierontwikkeling, kreatiwiteit, taalverwerwing, sowel as emosionele ontwikkeling vind alles plaas deur speel.

Anita Wadley het die volgende geskryf: 

EK SPEEL NET

As ek blokkies bou, moet asseblief nie sê ek “speel” net nie, want eintlik leer ek van vorms en balans. 

Wie weet, dalk word ek eendag ‘n argitek.

As ek myself mooi aantrek, ‘n kamma tafel dek en met my poppies praat, moet tog nie dink ek “speel” net nie, want eintlik leer ek terwyl ek speel.

Wie weet, dalk work ek eendag ‘n mamma of ‘n pappa. 

As my handjies vol verf is, of jy sien my iets van klei bou, moet tog asseblief nie sê: “Ag, hy speel sommer net!” nie, want eintlik leer ek speel-speel en is ek kreatief. 

Wie weet, dalk word ek ‘n kunstenaar, ‘n beeldhouer of die uitvinder van wonderlike nuwe dinge.

As jy my op ‘n stoel sien sit, besig om te “lees” vir ‘n kamma gehoor, moet asseblief nie lag en dink ek “speel” net nie, want eintlik leer ek terwyl ek speel. 

Wie weet, dalk word ek eendag ‘n onderwyser. 

As jy my sien soek na goggas in die veld en sien hoe ek allerhande optelgoed in my sakke stop, moet dit tog nie afmaak as “net speel” nie, want ek is besig om te leer terwyl ek speel. 

Wie weet, dalk word ek eendag ‘n wetenskaplike. 

As jy sien hoe ek konsentreer terwyl ek ‘n legkaart bou, moet asseblief nie dink dit is ‘n mors van tyd nie, want eintlik leer ek om te konsentreer en om probleme op te los. 

Wie weet, dalk word ek eendag ‘n sakeman.

As jy sien hoe ek leer touspring, hoe ek huppel, hardloop en my lyfie leer beweeg, moet asseblief nie sê ek “speel sommer net” nie, want eintlik leer ek hoe my liggaam werk terwyl ek speel. 

Wie weet, dalk word ek eendag ‘n dokter, ‘n verpleegster of ‘n atleet. 

Wanneer jy vra wat ek vandag by die speelgroepie gedoen het en ek sê: “Ek het net gespeel”, moet my tog nie verkeerd verstaan nie, want ek leer terwyl ek speel.  Ek leer om suksesvol te wees in my werk en om dit te geniet.  Ek is besig om myself voor te berei vir eendag. 

Maar … vandag is ek ‘n kind en my werk is om te speel. 

Adaption—Anita Wadley

Vry vertaal deur Isabella de Kock

Mamma, wanneer jy volgende keer jou kleuter sien speel, herinner jouself daaraan dat hy besig is om speel-speel te leer. 

Leave a Reply