Nov-Banner-afr.png

Die 16 Dae van Aktivisime vir Geen Geweld teen Vroue en Kinders is ‘n internasionale bewusmakingsveldtog wat groot emosie op plaaslike bodem ontlok.

Suid-Afrika het die veldtog in 1998 aangeneem as een van hul intervensie-strategieë met die oog op ‘n samelewing wat vry is van geweld.

Hierdie jaar, wil Badisa, ‘n maatskaplike diensleweringsorganisasie, mense aanmoedig om hul emosies en ongeduld teenoor geweld op sosiale media te deel deur hul 16 Dae Emotikon van hul webtuiste (www.badisa.org.za) af te laai, dit uit te druk en ‘n foto van hulself met die emotikon te neem vir sosiale media.

Doelwitte van die veldtog

 • Kombineer tegnologie, sosiale media, die kunste, joernalistiek, geloof, kultuur, besigheid en aktivisme om die aandag op die verskillende maniere wat geweld mense in ons gemeenskappe beïnvloed te fokus.
 • Verseker massa-mobilisasie van alle gemeenskappe om die kollektiewe verantwoordelikheid om te veg teen geweld te bevorder.
 • Moedig die samelewing aan om te erken dat geweld teen vrouens en kinders nie ‘n regeringsprobleem of ‘n uitvloeisel van die kriminele regstelsel is nie, maar ‘n samelewingsprobleem en dat die onvermoë om dit in te sien, alle ander pogings om dit te verminder laat faal.
 • Beklemtoon die feit dat die oplossing by ons almal lê.

Wat is geweld teen vroue en kinders?

Geweld neem verskeie vorme aan, byvoorbeeld:

 • Fisiese geweld in die vorm van huishoudelike geweld, geweldsmisdaad, soos moord, diefstal, verkragting en aanranding.
 • Emosionele geweld en trauma, waaraan vroue en kinders onderwerp word in hul huise, by die werk, by skole, in ons strate en in ons gemeenskappe.
 • Die geweld van armoede, hongersnood, vernedering en agteruitgang, vernaam waar vroue en kinders betrokke is. Armoede, ongelykheid en werkloosheid is omstandighede waar geweld floreer.

Wys jou ondersteuning

 • Raak as ‘n vrywilliger betrokke by NGO’s of ander gemeenskapsgebaseerde groepe wat kinders en vrouens ondersteun.
 • Baie liefdadigheidsorganisasies het hulp nodig van die publiek. Stel jou tyd beskikbaar of maak ‘n finansiële bydrae.
 • Gebruik jou vaardighede of kennis om slagoffers van geweld te help.
 • Verhef jou stem en lig jou opinie oor vroue- en kindermishandeling.
 • Bemoedig slagoggers deur hulle aan te moedig om daaroor te praat en hulp te kry.
 • Rapporteer kindermishandeling aan die polisie.
 • Moedig kinders aan om boelies by die skool te rapporteer.
 • Mans en seuns word ook aangemoedig om te praat oor mishandeling en om ander af te raai wat sulke gedrag openbaar.
 • Kry hulp as jy emosionele, fisiese of seksuele geweld teenoor jou vrou of kinders openbaar. Skakel Stop Gender Based Violence se hulplyn (0800 150 150).
 • Praat met vriende, familie of kollegas om ‘n standpunt in te neem teen geweld teen vrouens en kinders.
 • Probeer verstaan hoe jou eie ingesteldheid en aksies moontlik seksisme en geweld kan vererger.
 • Versprei die boodskap op sosiale media deur #16Days #Badisa te gebruik.

Wette wat ons beskerm

 • Die Wet op die Bekamping van Huishoudelike Geweld van 1998
 • Die Kinderwet van 2005
 • Die Wet op Onderhoud van 1998
 • Die Wet op die Bevordering van Gelykheid en die Voorkoming van
 • Onbillike Diskriminasie van 2000
 • Die Wysigingswet op Strafreg (Seksuele misdrywe en ander aangeleenthede) van 2007

Die 16 Dae van Aktivisme vir Geen Geweld teen Vroue en Kinders vind jaarliks plaas vanaf 25 November (Internasionale Dag vir die Eliminasie van Geweld teen Vroue) tot 10 Desember (Internasionale Menseregtedag).

Vir meer inligting oor hoe om Badisa in hul doel te ondersteun of a donasie te maak, besoek asseblief www.badisa.org.za

Vir meer inligting, kontak Annemarie Bezuidenhout by abezuidehout@badisa.org.za of skakel haar by 083 708 2049.