Video.JPG

Die veldtog is gerig op die gemeentelede van die NG Kerk en VG Kerk, maar ook op die breë publiek.

Badisa wil met hierdie omgee-veldtog donateurs werf om die bestuursfunksie van die organisasie te help befonds. Dit beteken dat ons individue vra om slegs R28 per maand te skenk vir die bestuurstoesig van 153 Badisa programme sodat ons 700 000 mense in nood kan bereik.

Badisa se bestuursprogram lewer bestuursinsette, advies, opleiding, toesig en kontrole aandie beheerrade en bestuurders van programme ten einde hulle te bemagtig om ‘n doeltreffende, relevante en koste-effektiewe diens aan persone en gemeenskappe in nood te lewer.

Kliek hier vir Debietorder magtiging van slegs R28 per maand.