Sekretaresse

Badisa (Bellville)

Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland], beskik tans oor ’n vakature by die Bestuursprogram.  Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir sekretariële ondersteuning en koördinering van aktiwiteite vir die Direkteur: Finansies & Administrasie en die Koördineerders: Bejaardesorg.

Verantwoordelikhede

• Sekretariële ondersteuning aan die afdelings • inligtingsbestuur • administrasie van die kantoor, insluitend interne en eksterne kommunikasie en skakeling met belanghebbendes • reëlings van werkswinkels, kursusse en funksies • hantering van navrae in verband met beleide, kontrakte en handleidings.

Vereistes

• Bewese sekretariële ervaring • rekenaarvaardigheid in MS Word, Outlook, Excel en Powerpoint • volkome tweetaligheid • ’n selfstandige werkvermoë • die vermoë om gemaklik op alle vlakke binne en buite Badisa te kommunikeer • asook goeie organiseringsvermoë.

’n Naskoolse sekretariële kwalifikasie sal u aansoek versterk.

Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen voor 5 Oktober 2018 aan: e-pos: mhb@badisa.org.za

 

Leave a Reply