Marlene Bernhardt is op ’n drafstap.

Sy nooi my gul in haar kantoor in om so tussendeur oor haar roeping in die lewe te gesels, dinge wat sy nog wil doen en haar rol binne Badisa.

Marlene, Koördineer: Bejaardesorg by Badisa werk reeds die afgelope 17 jaar al daagliks met bejaardes en hul families. Dit sluit in:

• koördinering van dienslewering aan ouer persone by tehuise, dienssentrums, en skakeling met relevante organisasies en vennote,
• kennis van Wetsveranderinge en die impak daarvan op die organisasie en dieslewering; en
• die ontwikkeling van nuwe dienste, waar nodig.

 

Sy is ‘’n Bolander deur en deur, het grootgeword op’n druiweplaas in die Hexrivier-vallei, skool gegaan by Paarl Gimnasium, by die Universiteit Stellenbosch Maatskaplike Werk gaan studeer en by die Christelike Maatskaplike Raad op George haar loopbaan begin. ’n Loopbaan wat haar later tot by Gesinsorg by CMR Parow sou neem, en nog later tot by Aanneming en Herkoms by Magdalena tehuis, tot waar sy nouop Bejaardesorg fokus.

Ons wonder wat laat haar hart warm klop?

“Terapie en Assessering is die kern van wat ek doen. Om ‘n persoonlike diens aan ouer mense te lewer en mense by die regte dienste uit te bring is vervullend. Dit dra by tot die handhawing van die regte van ouer persone en ondersteuning aan gesinne en families.”

So wat was die hoogtepunte?

“My loopbaan is vir my ‘n roeping, dis ’n absolute voorreg om in die Here se akker te mag werk. Die ondersteuning aan aangenomenes in die herkom-pos was baie spesiaal en verrykend”.

Die verpleegster se rol in bejaardesorg

Met 12 Mei en die herdenking van Internasionale Verpleegstersdag nog vars in ons geheue, vra ek haar hoe sy die professie beskou?

“Die professionele kennis van ’n verpleegster bied ’n belangrike basis vir die fisiese en psigiese versorging van ouer persone in die onderskeie programme en die ondersteuning wat aan hulle in hul laste lewensfase gebied word. Geduld help en jy moet lief wees vir mense. Dink maar aan ‘n Dementia-pasiënt. Jy begin elke dag die verhouding van voor af.”

“Verpleegsters in bejaardesorg moet ’n onmiddelike toetrede kan maak tot ’n persoon se nood en ’n voorbeeld vir die ander personeel demonstreer om só ’n persoon te hanteer. Deernis en medemenslikheid kos niks.”

Marlene tree einde van Junie af. Sy sien uit na die sabbatsmaand wat sy gaan neem om haar self opnuut te leer ken in die nuwe fase van haar lewe en daarna wil sy graag ’n privaat praktyk open wat op die assessering van ouer persone sal fokus.

Intussen geniet sy haar kleinkinders en glo hulle hou haar jonk en “op datum”. Iets wat belangrik is vir haar – om nie te stagneer nie. Met Marlene se gunstelinge wat fotografie, naaldwerk, skilderwerk en reis insluit, lééf sy hierdie ingesteldheid.

Haar afskeidswoorde aan my en almal daar buite?

“Wees genadig met mense rondom jou en met jouself!” Haar nederigheid val my op.

“Hou aan om jouself te herontdek, mens arriveer nooit nie, jy kan altyd in hierdie lewe nog altyd iets leer of vir iemand iets beteken. As dit met jou nie goed gaan nie … gaan en gaan doen vir iemand anders iets”.