18Dec 2019

Vygieshof Tehuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: • Goeie kennis van ouer en gestremde persone se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheids-toestande en die […]

18Dec 2019

Huis Stilbaai, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende. Vereistes: • Registrasie by SARV • Goeie kennis van bejaardes […]

10Dec 2019

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir die volgende betrekking ingewag: Vereistes Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder : Vakkundige Dienste rapporteer […]

10Dec 2019

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir die volgende betrekking ingewag: Vereistes Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder : Vakkundige Dienste rapporteer […]

09Dec 2019

Rogelim Monte Rosa is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende: • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans • Finansiële […]

09Dec 2019

Huis van Heerde, Kinder-en Jeugsorgsentrum; is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes Die aangewese kandidaat sal aan die Bestuurder en Bestuurder Vakkundige Dienste, Huis Andrew Murray / BMD Badisa rapporteer en vir die […]

  • 1
  • 2