19Jul 2019

Huis Aristea is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die Aangewese kandidaat moet geregistreer wees by die SARV as Professionele Verpleegkundige / Stafverpleegster • Toepassing van en bestuur van kwaliteit mediese dienste en […]

19Jul 2019

The Durbanville Children’s Home is a residential child and youth care centre and a programme of BADISA, which was jointly founded by the Dutch Reformed Church (Western Cape) and the United Reformed Church in Southern Africa. The ideal candidate for this position would be a dynamic and driven individual who has an empathetic understanding towards […]

11Jul 2019

Badisa Bestuursprogram en Badisa Kuilsrivier is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Verantwoordelikhede sluit in: Toesig oor en supervisie van maatskaplike dienspersoneel Programbestuur en -ontwikkeling Menslike hulpbronbestuur Betrokkenheid by finansiële bestuur, bemarking en fondswerwing […]