14Mar 2019

Ruyterwacht Senior Sentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende: Instandhouding van tuine by ses losieshuise Algemene herstel […]

16Feb 2019

Vereistes: Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende: Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans Finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge) Salaris administrasie Hantering van trustfondse Opstel van begrotings Uitbetaling van pensioene Maandelikse opstel van finansiële state Administratiewe- en sekretariële pligte Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde […]