11Dec 2018

 BADISA Strand het ’n vakature vir ’n Maatskaplike Werker vanaf 1 Januarie 2019.             Diploma of graad in Maatskaplike Werk, Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies en ’n geldige bestruurderslisensie is ‘’n vereiste, Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg, Kennis en vaardighede met betrekking tot Statutêre […]

11Dec 2018

BADISA Tulbagh het ’n vakature vir ’n Maatskaplike hulpwerker. 3 maande kontrak pos. Pos vereistes:  Sertifikaat in Maatskaplike Hulp Werk, (uitgereik deur ‘n HWSETA akkrediteerde opleiding’s inrigting) Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP) ’n Geldige bestruurderslisensie is ’n vereiste Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg sal voordelig wees Voorsien asseblief […]

10Dec 2018

Vereistes: Geregistreer wees by SANC Kennis van versorging van bejaardes Vermoë om binne spanverband te funksioneer Goeie menseverhoudinge handhaaf en kommunikasievermoë Verantwoordelike en gemotiveerde persoon Werk van skofte Vergoeding: Vergoeding binne spesifieke riglyne onderhandelbaar Uitstekende byvoordele Ruim verlof voordele Sluitingsdatum:   15 Januarie 2019 Diensaanvaarding:   So spoedig moontlik E-pos volledige CV, onlangse getuigskrifte, bewyse van kwalifikasies […]

08Dec 2018

INNOVATION FOR THE BLIND – WORCESTER EXECUTIVE HEAD  INNOVATION FOR THE BLIND is a programme of Badisa. a registered non-profit organisation of the Dutch Reformed Church (Western Cape) and the Uniting Reformed Church (Cape), that provides training, accommodation, employment opportunities and funding for education to persons with visual disabilities. Reporting directly to the Management Board, […]

21Nov 2018

Stel u belang in die aannemingsveld? Ons soek n energieke, entoesiastiese en gemotiveerde maatskaplike werker om by ons dinamiese en professionele werkspan aan te sluit. Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende beskik: Graad in Maatskaplike Werk Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe Bestuurderslisensie Afrikaans en Engels magtig Minimum van 5 jaar ondervinding in […]