Recruitment

16Apr 2019

Rogelim Monte Rosa is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en vir die volgende verantwoordelik wee: Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans Finansiële administrasie (losies, […]

11Apr 2019

Requirements – Diploma or degree in Social Work – Proof of registration and the South African Council for Social Service Professional – Proof of clearance against part B of the Child Protection Register – Valid driver’s license – Fluency in Afrikaans and English. Please indicate both on application. – Knowledge and skills in respect of […]

03Apr 2019

Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Badisa benodig die dienste van ‘n geregistreerde maatskaplike werker met die opdrag die koordinedering en ontwikkeling van bejaardesorgdienste. Die aangewese kandidaat sal onder andere verantwoordelik wees vir die volgende: Fasiliteer […]

03Apr 2019

Huis Wittekruin is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende: Bestuur van die Tehuis en Dienssentrum om sodoende ‘n […]