Badisa News

27Feb 2018
Tree-Badisa.jpg

Badisa het reeds ’n goeie reputasie as ’n organisasie met sterk en eenvormige bestuurstelsels wat tot die doeltreffendheid van die programme se dienslewering bydra. Dit het egter al duideliker begin geword dat daar ‘n balans tussen die vestiging van bestuurstelsels en die bevordering van die organisasie se kernwaardes en kultuur gehandhaaf moet word, ten einde […]

27Feb 2018
Badisa.jpg

“Our findings indicate that as important as they may be, best practice guidelines or adopting new policies will not be sufficient to strengthen board performance and accountability. Our findings repeatedly emphasise the importance of various recruitment criteria and the ability to obtain board members willing and able to carry out board functions.” The Urban Institute, […]

26Feb 2018
Badisa-Social-workers.jpg

Met die fokus op Maatskaplike Werk Dag gesels ons met twee maatskaplike werkers oor hul professie en uitdagings. Charlene Steyn, ‘n maatskaplike werker by Huis Uitsig, het sedert ‘n baie jong ouderdom haar passie vir mense ontdek. Sy het in 2016 haarself as maatskaplike werker bekwaam en by Huis Uitsig aangesluit. Om met bejaardes te […]

26Feb 2018
Badisa-2.jpg

Op 30 Januarie 2018, het gesprekvoering tussen Diaconia en die Badisa Bestuursprogram plaasgevind om ‘n gesamentlike begrip van die opdrag van die kerke en die rolle van Badisa en Diaconia te bevorder, ten einde as een span te kan funksioneer.  Die gesprek het die vorm van ‘n werkswinkel aangeneem met fokus op: Die verstaan van […]

26Feb 2018
Badisa-1.jpg

Christine Quickfall is sedert Januarie 2018 aangestel as waarnemende HUB van Badisa, maar dien reeds vyf jaar op Badisa se bestuursraad. Ons het met haar gesels oor haar agtergrond, uitdagings en visie vir Badisa. Sy is ‘n gekwalifiseerde maatskaplike werker met ‘n Meestersgraad in Publieke Administrasie en 30 jaar se ondervinding in die staatsdiens. Sy […]

08Feb 2018
water.jpg

Badisa-Waterkrisis.pdf Bylae-1-Voorsorg–en-Besparingsmaatrels.pdf Bylae-2-Praktiese-Wenke-tov-Higine.pdf Bylae-3-Lys-van-Produkte.pdf Bylae-4-Diagram-oor-die-Vlak-6B-waterbeperkings.pdf

08Dec 2017
averell.jpg

Met my uittrede uit Badisa, sluit ek my dertigjaarlange reis in die voltydse bediening as predikant af. Ek het twintig jaar in die VGK gemeente (Retreat) gedien en die laaste tien jaar by Badisa. Die reis was onderneem met God se BELOFTE (Ek sal jou seën) en OPDRAG (Jy moet vir ander tot seën wees). […]

13Nov 2017
magdelenehuis.jpg

Ongeveer 5500+ swanger vroue het reeds die afgelope 115 jaar ‘n veilige hawe in Magdalenahuis gevind waar hulle die nodige ondersteuning en berading oor die versorging vir hul baba kon ontvang. So ook het vele kinderlose egpare terselfdertyd deur middel van die aanneming van ‘n baba, die vreugde van ouerskap ervaar. Vir die viering van […]

13Nov 2017
plant.jpg

1. VISIE Badisa as versorger van mense, sal in gehoorsaamheid aan die Skepper en ter wille van toekomstige geslagte die aarde versorg, sodat die hele aarde kan floreer. 2. KERNBESIGHEID Badisa as ’n waardegedrewe en kerklike welsynsorganisasie is verbind tot die verskaffing van ‘n gehaltediens aan ons kliënte ooreenkomstig ons kerklike roeping en die toepaslike […]