Badisa News

28Sep 2018
IMG_20180813_155212.jpg

’n Onderhoud met Okkie Stander, Bestuurder by Huis JJ Watson te George Okkie kom die vertrek binne, ‘n kort man met ‘n sagte stem. Hy vra verskoning dat hy laat is – iemand is so pas dood. Daar is verlede jaar 30 mense hier oorlede. Mense wat hul laaste dae kom sluit het op George […]

06Sep 2018
IMG_9517.JPG

Christine Quickfall has been appointed as the new Chief Executive Officer of Badisa during their recent their member’s meeting that took place on Tuesday 4 September 2018. Badisa is a social services organisation that is committed to social development through their 150 community-based programmes in the Western, Northern and Eastern Cape. They also form part […]

06Sep 2018
IMG_9517.JPG

Christine Quickfall is op Dinsdag, 4 September 2018 tydens die Badisa Ledevergadering aangestel as nuwe Hoof Uitvoerende Beampte van dié nie-winsgewende organisasie. Badisa is ‘n maatskaplike diensleweringsorganisasie wat  toegewy is aan maatskaplike ontwikkeling deur middel van 150 gemeenskapsgebaseerde proramme in die Wes-, Noord- en Oos-Kaap. Hulle vorm deel van die gesamentlike barmhartigheidsaksie van die NG […]

05Apr 2018
72749353_s-002.jpg

Vroeëkinderontwikkeling (VKO) is kritieke ontwikkeling wat in ‘n kind se lewe plaasvind tussen die ouderdom 0-6 jaar. Onlangse navorsing het weer beklemtoon dat die sukses van ’n kind se ontwikkeling en latere leer bepaal word deur hoe vroeg die kleuter se brein ontwikkel word. ’n Mens se brein ontwikkel in die eerste 5 lewensjare vinniger […]

05Apr 2018
Social-Work.png

REGVERDIGHEID is een van die kernwaardes van Badisa en daarom het vyf Badisa bestuursperoneel op 6 en 7 Maart 2018 ‘n Mediasie Konferensie in die Paarl bygewoon. Die tema van die konferensie was: Mediasie en Geregtigheid in SA – Wie is die rolspelers in die verskillende industrieë en hoe kan ons verseker dat mediasie regverdige […]

05Apr 2018
Social-Work.png

One of the key values of Badisa is JUSTICE. Five members of Badisa’s management attended a Mediation Conference on 6 and 7 March 2018 in Paarl. The theme of the conference was: Mediation and Justice in SA – Who are the Collaborators in and across industries and how can we ensure that mediation achieves just […]

05Apr 2018
1.jpg

Ronel van Zyl, Direkteur Maatskaplikediensprogramme van Badisa, het op 19 Maart 2018 ‘n toekenning ontvang vir Uitstaande Maatskaplike Werker in Leierskap, toegeken deur die Nasionale Vereniging vir Maatskaplike Werk in die Wes-Kaap. Ronel is in 1994 aangestel, eers by Diakonale Dienste van die VG Kerk en daarna ook by Badisa, toe die twee welsynsorganisasies van […]

27Feb 2018
Badisa-newspaper.jpg

Capereed gee finansiële hupstoot vir dienste aan die gemeenskap van Prins Albert en Elim Dienslewering aan die gemeenskappe van Prins Albert en Elim word tans finansieel ondersteun deur Capereed. Twee groot projekte wat reeds geimplementeer is, is: Die 45 minderbevoorregte kinders van Prins Albert wie nog nooit buite die dorp was nie, is verlede jaar […]