Badisa News

04Apr 2016
IdaNel.JPG

Ida Nel het as die dogter van ’n boer en ’n maatskaplike werker in Porterville groot geword. Haar ma se ouers het hul laaste twee lewensjare by haar ouers aan huis gebly en haar paterne grootouers is in hulle huis deur haar ouers versorg met behulp van die uitgebreide familie en die huishulp.Hoe gepas is Ida […]

01Mar 2016

Met die ongekende hitte gedurende Januarie, het die inwoners van Huis Mimosa besluit om bietjie voete in die water te gaan sit.  Op die warmste dag van die week is belangstellendes na ’n plaas geneem om te gaan swem.  Almal het nie eers swembroeke nie, maar toe die voete eers water raak, toe glip die […]

01Mar 2016
ButtonBadge.jpg

In his recent budget speech, Minister Pravin Gordhan spoke about how the engagement with social partners needs to be intensified and project plans and investments managed and implemented. He also acknowledged the real champions of our country’s development as the activists and entrepreneurs, officials and facilitators, who get on with the job, day by day, […]

01Mar 2016
EthicalValues.jpg

“In Badisa is die uitleef van die organisasie se waardes belangrik. Ons maatskaplike werkers en ander maatskaplike-diensberoepe-personeel is deel van ’n professie wat deur waardes en etiese gedrag gerig word. Dit is belangrik dat organisasie, beroep en persoonlike waardes geïntegreer word op ‘n wyse wat die professie, persoon. organisasie, kliënt en gemeenskap sal respekteer en […]

29Feb 2016
JapieSeBersie_4.jpg

Japie is ’n Vaaljapie-trekkertjie wat oud, baie siek en verwaarloos was. Japie se pa, Johannes, het hom na iemand geneem om hom gesond te maak. Die man, Danie, het allerhande dinge gekry wat met Japie verkeerd was en het dadelik begin om Japie uitmekaar te haal, sodat hy die regte parte kon kry om Japie […]

29Jan 2016
LILIoorgangshuisResized.jpg

Wanneer howe aanvanklik kinders in Kinder- en Jeugsorgsentrums (KJSS’s) plaas, ten einde intervensies soos ontwikkelings-, opvoedkundige en terapeutiese dienste te ontvang, vind dit gewoonlik vir ’n tydperk van twee jaar plaas. Ongelukkig word min kinders binne hierdie tydperk met hul families herenig en moet dikwels jare lank in die sorg van die KJSS bly. Kinders […]

29Jan 2016
VitalSquareResized.png

We would like to thank the Vital Foundation for making Badisa Villiersdorp a beneficiary. This means that R1 of every Vital product sold, will help us to uplift the community. Here is how your R1 can make a difference:

29Jan 2016
FranciskaanseSeenResized.jpg

Elke Badisa personeellid wil hierdie jaar glo dat God ons met genoeg dwaasheid sal seën om te bly glo dat ons ‘n verskil in hierdie wêreld kan maak, al blyk dit onmoontlik te wees. Uit die kantoor van die HUB Alle aanduidings wys daarop dat 2016 gewis baie uitdagings gaan inhou.  Teen die einde van […]

14Dec 2015

Stef Bos en Amanda Stydom sing:”Hoor die taal van my hartHoor die taal van my hartEn al klink ek soms gebrokeGebroke en verwardDit is die taal van my hart” Iemand anders skryf dat ‘n mens se hart alles weet, dat ‘n hart die eerlikste deel van ‘n mens se lyf is. Daarom luister ek na […]

14Dec 2015

Met die onlangse Internasionale Konferensie in September oor missionale diakonaat het die opmerking van Coenie Burger my laat wakker lê. Hy het genoem dat hy nie dink dat die kerke en gelowiges die Here Jesus ernstig genoeg opneem nie. Dit het my laat dink aan die aanklag teen die Christendom toe Mahatma Gandhi gesê het […]