Ruyterwacht Senior Sentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende:

  • Instandhouding van tuine by ses losieshuise
  • Algemene herstel en instandhoudingwerk
  • Hulp vir drywers met optel en vervoer van donasies (swaar items)

Vereistes:

  • Ten minste Graad 10
  • Goeie gesondheid
  • Betroubaar
  • Kennis van tuinwerk
  • Basiese herstel en instandhoudingswerk
  • Eie vervoer na werk
  • Geldige rybewys sal aanbeveling wees

Deeltydse pos vir 21 ure per week, kontrak vir een jaar.

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 22 Maart 2019 aan: rwss@telkomsa.net

Leave a Reply