Geskryf deur: Luané McLachlan

Om gesonde gemeenskappe te kweek moet verskeie generasies bydra. Ouer generasies kry die geleentheid om vir jonger generasies te leer hoe om hul gemeenskap te versorg, sowel as om hulle te bemagtig. Maar hoe kry ons dit reg om jonger generasies te leer hoe om goeie leiers te wees?

Wees ʼn goeie leier

Vir jonger generasies om te weet hoe om leiers te wees, moet hulle kan sien hoe goeie leiers lyk. Kinders sal kan namaak wat hulle rondom hulle sien en beleef. Dus is dit nie net belangrik om vir kinders te sê hoe om leiers te wees nie, maar ook om vir hulle te wys

Diverse leiers

Kinders moet leiers van verskillende agtergronde, geslagte, kulture, en tale sien en ook nie net in een ruimte nie, maar ook in verskillende ruimtes. Dit beteken dat skole, kerke, parke, polisiestasies, biblioteke, ens. Sodoende sien kinders leiers van verskillende agtergronde in verskillende ruimtes wat vir hulle laat verstaan dat leiers nie almal dieselfde lyk of klink nie, en dat hulle ook nie net in een ruimte gevind word nie.

Bemagtig kinders

Dis nie genoeg dat kinders net blootgestel word aan wat verskillende leiers wat verskillende dinge doen nie. Kinders moet toegelaat word om ook as leiers op te tree binne veilige en toepaslike ruimtes. Dit beteken dat leiers die geleenthede moet kry om regtig leiers te wees, en nie ten spyte van volwassenes nie maar binne ʼn konstruktiewe ruimte wat vir hulle veilig en doeltreffend is. Byvoorbeeld, gee kinders kans om besluite te neem wat vir hul huishouding/klaskamer/omgewing goed is, en help hulle om daardie besluite uit te voer. Sodoende leer hulle nie net deur te sien nie, maar ook deur te doen.

Naam en Van: Ds. Luané McLachlan
Posbeskrywing: #imagine Projek Koördineerder
Motto: Follow your butterflies
Waar kan ons meer leer oor #imagine?
By www.imaginemovement.co.za. Of epos my by
luane@imaginemovement.co.za

Leave a Reply