Mnr. Alec Amerika

Soos sovele andere in ons gemeenskappe, wou ek as arm en eenvoudige plaasklonkie ook uitstyg bo my omstandighede en ook die professionele diensberoepe betree:  My oorlede Pa het my as Predikant gesien – seker om vir die hele familie in te tree en tot bekering te bid.  Onderwyser wou ek word, dalk om die dissipline wat so in die are loop vir die “tjenders” te loop leer – Hewat Kollege het egter nie kans gesien vir my nie.

Maar dit sou toe die 3de keuse wees wat “wen” deurdat my Hugenote Kollege aansoek goedgunstiglik goedgekeur was.  Ek was met trots die eerste bruin man wie aan my alma mater afstudeer het – dit was moeilike studiejare net na die referendum en afstel van Apartheid – ons kon saam studeer ongeag ras en kultuurverskille en glo ek, baie goeie blootstelling opdoen en baanbrekerswerk doen om die kleurgrense te help afbreek.

Een van my grootste leerskole was sekerlik Atlantis, waar ek die meeste van my diensjare as Maatskaplike Werker en later Proefbeampte sou werk by DSD – steeds as man in die minderheidstal, moes jy jou laat geld en in ‘n hoofsaaklik vrou oorheersde beroep, leer en waarde toevoeg tot die professie.

Om deurlopend daagliks met passie en ywer, waarde tot ander mense se lewens te voeg, DOEN iets aan ‘n mens!!  Alhoewel dit ‘n soms ondankbare beroep is waar mense net soos die melaatses in Lukas 17:  11 tot 19 nie noodwendig spreekwoordelik “omdraai om dankie te se nie”, beteken die “een” wie dit wel, doen, soveel om jou te inspireer vir die werk wat wag.

Niemand het my as maatskaplike werker ten volle voorberei op die groot verantwoordelikheid en natuurlik baie administrasie wat die werk – veral Kinderbeskermingsdienste, van my sal verg nie.  Die wete dat my huidige intervensie, lewenslank ‘n impak op die lewensontwikkeling van jong, kwesbare en weerlose kinders laat, is om die minste te se “scary”. Veral as ek dit vanuit myself met my menslike kennis, vaardighede en houdings wil doen – die werk doen ek in die wete dat God my bekragtig, lei, beskerm en bewaar om SY kinders te versorg en te beveilig!   

Leave a Reply