Vereistes:

  • Geregistreer by SARV as Professionele Verpleegkundige
  • Goeie menseverhoudings kan handhaaf
  • Kennis hê van versorging van bejaardes
  • Persoonlike indemniteitsversekering

Diensvoordele:

  • Onderhandelbare salaris
  • Halfdag posisie – werksweek (nie naweke)
  • Pensioenfonds
  • Mediese fonds
  • Ruim verlof

Sluitingsdatum:   15 Februarie 2019

Diensaanvaarding:   1 Maart 2019 of so spoedig moontlik

Skriftelike aansoeke, volledige CV, bewyse van kwalifikasies aan:

Die Bestuurder

Huis De Kuilen, Skoolstraat, Kuilsrivier, 7580

e-pos:  huisdekuilen@mweb.co.za

Leave a Reply