Aan die voetheuwels van die Piketberg-berge lê die klein dorpie, Piketberg. Dit is ook hier waar die maatskaplikewerkprogram van Badisa die gemeenskap mobiliseer om projekte vir mense in nood aan te bied, nl die Skoenboks-terug-skool-toe-projek en die Damesdag in Oktober.

‘n Groot hoogtepunt in 2018 was die verlenging van Calendulastraat, die straat wat deur ‘n gedeelte van die dorp geloop het en verleng is om ‘n meer veilige area te skep waarlangs mense kan  dorp toe stap. Daar is ook  bankies op die sypaadjie opgesit  waar mense kan rus of ontspan. Die straat is met ‘n seremonie oopgestel. Die inwoners van al die woongebiede van Piketberg het ‘n sirkel gevorm en ‘n lint geknip wat die eenwording en saamstaan van die dorp simboliseer.

Hierdie seremonie herinner ons aan die Tafel van Vrede wat jaarliks in Stilbaai aangebied word, waar 1 300 mense van verskillende agtergronde, kulture en rasse by ‘n langtafel aansit in Rooipitjieweg, Melkhoutfontein. Dit is ‘n fees waar brûe in die gemeenskap gebou word om vrede en hoop vir die toekoms te skep.

Badisa Piketberg het reeds met die Munisipale Bestuurder en die Burgermeester van die dorp gesels om ‘n soortgelyke geleentheid op 5 April 2019 in Piketberg aan te bied, nl die Calendula Vriendskapstafel. Al die inwoners van Piketberg word uitgenooi om die geleentheid by te woon om ‘n jaarlikse tradisie te skep waar mense mekaar omarm en vriendskappe gebou word.

“As you discover what strength you can draw from your community in this world from which it stands apart, look outward as well as inward. Build bridges instead of walls.”

– Chief Justice Sonia Sotomayor

Leave a Reply