BADISA Strand het ’n vakature vir ’n Maatskaplike Werker vanaf 1 Januarie 2019.            

  • Diploma of graad in Maatskaplike Werk,
  • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies en ’n geldige bestruurderslisensie is ‘’n vereiste,
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg,
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot Statutêre Prosedures en Wetgewing,
  • Kennis van vaardighede in al drie die metodes van Maatskaplike Werk,
  • Vorige ondervinding by ‘n kinderbeskermingsorganisasie sal voordelig wees.

Voorsien asseblief ‘n volledige CV en bewys van registrasie aan asmith@badisa.org.za

Sluitingsdatum – 31 Desember 2018

Leave a Reply