BADISA Tulbagh het ’n vakature vir ’n Maatskaplike hulpwerker.

3 maande kontrak pos.

Pos vereistes: 

  • Sertifikaat in Maatskaplike Hulp Werk, (uitgereik deur ‘n HWSETA akkrediteerde opleiding’s inrigting)
  • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP)
  • ’n Geldige bestruurderslisensie is ’n vereiste
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg sal voordelig wees

Voorsien asseblief ‘n volledige CV met bewys van registrasie aan: asmith@badisa.org.za

Sluitingsdatum – 31 Desember 2018

Leave a Reply