Vereistes:

  • Geregistreer wees by SANC
  • Kennis van versorging van bejaardes
  • Vermoë om binne spanverband te funksioneer
  • Goeie menseverhoudinge handhaaf en kommunikasievermoë
  • Verantwoordelike en gemotiveerde persoon
  • Werk van skofte

Vergoeding:

  • Vergoeding binne spesifieke riglyne onderhandelbaar
  • Uitstekende byvoordele
  • Ruim verlof voordele

Sluitingsdatum:   15 Januarie 2019

Diensaanvaarding:   So spoedig moontlik

E-pos volledige CV, onlangse getuigskrifte, bewyse van kwalifikasies asook registrasie by SANC na:
Bestuurder:  stilbaai@telkomsa.net of faks na 028 754 2078
Navrae:  Tel: 028 754 1560

Leave a Reply